Oris%20web%20materials-10
+47 22 83 82 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
akerbrygge@orisdental.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Broer

Tapte tenner kan ofte erstattes av en bro. Denne festes til tennene ved siden av den tannen som ikke er der lenger. Dette medfører at tennene som broen festes til må slipes til. Broer lages i kombinasjon av metall og porselen eller i rent porselen. I de aller fleste tilfeller lages de hos tanntekniker
dentales_lysaker_9329-1-1024x625
dentales_lysaker_9367x-1-1024x619

Prosedyre

Tennene som skal feste broen slipes først til og det tas avtrykk av dem. Dette avtrykket sendes til tannteknikeren som lager broen i løpet av 7-14 dager. I denne perioden har man på en midlertidig bro eller eventuelt midlertidige kroner på de beslipte tennene. Når pasienten kommer tilbake for sementering, tas den midlertidige løsningen av, tennene rengjøres og broen sementeres fast til tennene. Vi fjerner sementoverskudd og sjekker broen i bitt, så er den klar til bruk etter en time.

Materialvalg

Det finnes to hovedtyper broer, helkeramiske og broer med metallkjerne og porselen utenpå. Vi prøver å bruke de helkeramiske som førstevalg, disse kan vi lage tynnere og dermed beholde mer  tannsubstans som svekker tennene under i mindre grad.

Vedlikehold

Tennene i en bro holdes ren på samme måte som egne tenner. Broen er svært holdbar, men tennene under kan angripes på samme måte som tenner uten kroner. Derfor er det viktig at man kommer til regelmessige kontroller for å holde kontroll på kantene på broen og røttene på disse tennene.

dentales lysaker 9390-1024x683