Oris%20web%20materials-10
+47 22 83 82 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
akerbrygge@orisdental.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Behandling av snorking og søvnapné

Snorkeskinne eller søvnapnéskinne er en spesialtilpasset tannskinne som holder underkjeven lenger frem og gir frie luftveier.  Akkurat som ved førstehjelp. Ved at underkjeven holdes i denne posisjonen, hindrer dette tunge og den bløte delen av ganen i å falle bakover og tette luftveiene. Skinnen er ofte førstevalg ved snorkeproblemer uten søvnapnésymptomer, men den brukes også ved behandling av mild til moderat grad av søvnapné.
FHS_0001-1024x922
Dentales-1-1024x683

Utredning og tilpasning av skinne.

Får å få tilpasset en snorkeskinne/ søvnapnéskinne ønsker vi en utredning, dette utføres med et søvnregistrerer som du får med hjem og sover med, Denne registrerer pust, puls, oksygenmetning, neseflow og snorking. Vi utfører også en generell undersøkelse av nese og svelg.  Alt dette for å utelukke alvorlig søvnapné og en vurdering på om skinnebehandling er den riktige behandlingen for deg.  

Det er viktig å ha utført en grundig undersøkelse av tenner og bitt i forkant av behandling, skinnen blir spesielt tilpasset til deg og det bør derfor ikke være planlagt noen større behandlinger av tennene dine.

Etter at skinnen er tilpasset vil vi avtale time for kontroll.

 

Detaljer om snorking og søvnapnè.

Hva er snorking?


Snorking skyldes at tunge og bløtvev faller bakover når vi sover og all muskelatur er avslappet. Det blir trangt i svelget for luftpassasjen ned til lungene.  Luftstrømmen gjennom svelget føre til at visse deler, oftest den bløte ganen, begynner å vibrere.

Hva er søvnapné?

Søvnapné er en sykdom der en person får pustestopp som varer over 10 sekunder. Forekomsten av korte pustepauser under søvn er nokså vanlig. Det er varigheten på pustestoppet og antallet i løpet natten, som definerer om det snakk om sykdom. Søvnapné bør behandles om man har mer enn 10 pustestopp per time med en varighet på mer enn 10 sekunder.

De vanligste symptomene er snorking, unormal trøtthet om dagen, observerte pustestopp om natten, stadige oppvåkninger, hyppige toalettbesøk, hodepine, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, redusert seksuell lyst/evne og vektproblemer.

Søvnapné er sterkt forbundet med diabetes, høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag.


dentales-header-1024x592