Oris%20web%20materials-10
+47 22 83 82 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
akerbrygge@orisdental.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Bitt og bittfunksjon

Dersom tennene dine ikke passer sammen når du tygger, kommer kjeveleddene i en ustabil posisjon. Musklene kan rett og slett bli overbelastet slik at det oppstår muskelspenninger som kan forplante seg til hodet, nakken og skuldrene. Tennene kan i noen tilfeller utsettes for så store påkjenninger at de slites ned og/eller frakturerer. Dette kan gjøre vondt og være plagsomt, spesielt om smertene vedvarer over en lengre periode. I de fleste tilfeller går ubehaget eller smertene over av seg selv, men om du har hatt vondt over en lengre periode, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.
dentales_lysaker_9195-1-1024x682
dentales_lysaker_9367x-1-1024x619

Om tyggesystemet vårt


Tyggesystemet er den delen av kroppen som er ansvarlig for å tygge, snakke og svelge. Det spiller også en viktig rolle for vår puste- og smakefunksjon. Tyggesystemet består av over- og underkjeven med tenner, støttet av muskler og ligamenter. Når vi snakker om okklusjon i dental sammenheng så mener vi forholdet mellom tennene i overkjeven og underkjeven når de treffer hverandre, noe som skjer under tygging og/eller hvile. For at tennene i underkjeven skal treffe tennene i overkjeven når vi biter sammen, er det et innfløkt  samarbeid mellom vårt nervesystem og tyggemusklene. Det er viktig at dette systemet fungerer optimalt for å redusere belastningen på de ulike strukturene som tenner, muskler, ben og ligamenter.

Vondt i kjeven eller nakkesmerter?

Er du plaget med vondt i kjeven, klikkelyder når du gaper, problemer med å gape eller tygge, øresus, nakkesmerter  eller hodepine i tinningen? Dette er plager som kan komme fra kjeven din og går under en fellesbetegnelse Temporomandibular Dysfunksjon (TMD), som er en medisinsk terminologi for kjeverelaterte plager. Dette innebærer alle symptomer og tilstander som involverer tyggemusklatur, kjeveledd, tenner og tilhørende strukturer.

Diagnoser

Temporomandibular dysfunkjson (TMD)
Kjevespenninger – Myofascielle smerter i kjeven
TMD-relatert hodepine
Klikking i kjeven – Forskyvning av leddskive med normalisering
Kjevelås (Closed lock ) – Forskyvning av leddskive uten normalisering
Kjeveleddsartrose
Hypermobilitet – Kjeveleddsluksasjon
Trigeminusnevralgi

fhs 0117-1024x683

Vår kunnskap – din trygghet

Flere av tannlegene ved Oris Dental Aker Brygge har tatt Dawson Academy sin utdannelse innen funksjonell og estetisk tannbehandling. Gjennom dette har vi ervervet oss god kunnskap og kompetanse for utredning og behandling av slike kjeveplager.

Behandling

Før vi kan begynne med behandling er det selvfølgelig viktig å stille en riktig diagnose og finne ut hva som er årsaken til plagene. Vi gjennomgår derfor alltid tidligere sykdomshistorie og gjør deretter en grundig bittfysiologisk undersøkelse som i mange tilfelle også medfører at vi må ta avtrykk av kjevene og fremstiller  modeller som monteres  i en bittsimulator (artikulator) hvor vi kan undersøke grundigere de faktiske bittforholdene. Ut i fra denne undersøkelsen så vurderer vi videre behandling. Det kan ofte være aktuelt å begynne med en eller annen form for bittskinne for å eller det kan være for høye fyllinger eller høye kusper på tennene som enkelt kan justeres. I mange tilfeller er det også nødvendig med et tverrfaglig samarbeid, og vi har derfor tett dialog med både fysioterapeuter og kiropraktorer. Hvis symptomlindring fra bittjustering og/eller bittskinne kan det i neste stadie bli aktuelt med mer permanent behandling som å endre høyde og form på tenner eller regulere tennene.