Oris%20web%20materials-10
+47 22 83 82 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
akerbrygge@orisdental.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Fyllinger i kompositt eller porselen

Hull i tennene oppstår når munnhulens bakterier får mulighet til å danne syrer som gradvis løser opp det harde vevet som beskytter tannen (emaljen) og det underliggende vevet (dentinet.). Mindre hull kan tilhele forutsatt god oppfølging.  Dersom hullet er større må det ødelagte vevet fjernes og tannen repareres med en fylling og fylles. Det finnes flere aktuelle fyllingsalternativer som du kan velge mellom.
FHS_0140-1-1024x684
dentales_lysaker_9367x-1-1024x619

Fylling, innlegg eller krone?


Om hullet er lite, er en fylling i kompositt (herdet plast) som regel det beste alternativet.  Dersom hullet er større og går ned mellom tennene, er et innlegg i keramiske materialer (porselen) ofte et bedre valg.

I de tilfeller hvor hullet er så stort at sideveggene er for tynne til å kunne bære en fylling eller et innlegg, velger vi  som oftest å anbefale å lage en krone. Tidligere laget man for det meste kroner i metall og keramikk. Som følge av ny og bedre teknologi, kan man idag tilby helkeramiske kroner. Disse er like sterke, men kan ofte lages med et langt bedre estetisk resultat. I tillegg behøver man ikke å fjerne like mye tannsubstans som med tradisjonelle metall-keramikk kroner

Dersom skaden er så stor at tannen ikke kan bære en krone alene, da  kan tannlegen forsterke tannen med en stift. Stiften må festes  inne i roten og tannen må da følgelig først være rotfylt. Rundt stiften bygger vi opp en konus som kronen senere kan sementeres fast til.

Den vanligste årsaken til at en tann må repareres med en fylling, er at man har hull i tennene. Andre årsaker kan være fraktur av tann, eller fyllinger. Tidligere var amalgam og kompositt de to mest brukte fyllingsmaterialene. Etter 01.01.2008 ble det imidlertid forbudt å bruke amalgam, slik at det nå er kompositt alene som er det vanligste fyllingsmaterialet.

Valg av materiale


Kompositt

Komposittfyllinger fungerer best ved reparasjon av små hull. Kompositt er et lettflytende plaststoff som er tilsatt mikroskopiske fyllpartikler for å oppnå riktige mekaniske egenskaper. Materialet limes så til tannen ved hjelp av et spesielt lim. Kompositten er myk når den legges på plass i tannen og herder ved at man lyser på den med høyenergetisk ultrafiolett lys

Kompositten finnes i mange forskjellige tannfarger, noe som gjør det  mulig å lage estetisk pene fyllinger. Likevel kan kompositt ha enkelte begrensninger. I hovedsak er komposittfyllinger avhengig en viss mengde emalje for å oppnå best mulig binding til tannen. I slitte tenner som utsettes for store tyggekrefter kan man alternativt benytte fylling eller krone i porselensfylling for et bedre langtidsresultat.

Kompositt – fordeler og ulemper

Fordelen med kompositt er at fyllingen, i motsetning til amalgam, limer seg fast til tannen. Det betyr at vi vanligvis ikke trenger å bore bort så mye av tannen. Kompositt kan også lages svært naturtro. Om hullet er lite blir holdbarheten som regel lang, men store fyllinger i områder som utsettes for høyt tyggetrykk har dårligere prognose. Visse stoffer i kompositt kan være allergifremkallende, men fremfor alt før fyllingen har stivnet. Imidlertid er risiko for utvikling av allergi svært lav. Snakk med oss dersom du har allergier! I forhold til amalgam, er en komposittfylling mer teknisk krevende å legge.Komposittfyllinger er også noe mindre egnet ved store belastninger og Komposittkan akkurat som andre fyllingsmaterialerkonstruksjoner i munnen trekker  til seg plakk (bakteriebelegg).

Kompositter misfarges som regel over tid, men de kan ofte utbedres uten at det er nødvendig å fjerne hele fyllingen.

Fordeler:
 • Lavere kostnad
 • Sterkt materiale til mindre fyllinger, og til fyllinger i mindre utsatte områder.
 • Meget godt estetisk resultat gitt riktige forutsetninger
 • Limes til tannen
 • Mindre boring i tannen

Ulemper:
 • Mindre egnet til store fyllinger og i områder med økt tyggetrykk
 • Kan misfarges over tid, trenger vedlikehold
 • Avhengig av nok emalje for god binding til tann.
 • Allergifremkallende (veldig sjeldent forekommende)
 • Teknikksensitivt (krevende å legge).

fhs 0058x-1-1024x1024

Hvor lenge varer en komposittfylling?

Langtidsstudier viser lik eller bedre prognose på komposittfyllinger sammenlignet med fyllinger i amalgam, men er likevel avhengig av følgende faktorer for å sikre best mulige resultater:
 • Fyllingens størrelse og plassering på tannen: En liten fylling som er lett å holde ren kan forventes å holde lenger enn en stor fylling med vanskelig tilgjengelighet for renhold.
 • Kvalitet på gjenværende tann: Dersom det er lite emalje igjen på en tann, vil ikke fyllingen lime like godt til tannen.
 • Bittforhold: Gnissing eller pressing utsetter både tenner og fyllinger for store krefter og fyllingens levetid kan reduseres.
 • Renhold og kosthold: Forebygging av nye hull i tennene, vil øke fyllingens levetid.
 • Tannlegens tekniske ferdigheter: Utnytte komposittens egenskaper og slik lage en best mulig fylling.

Keramiske innlegg

Keramiske innlegg benyttes ofte der hvor en komposittfylling ikke vil være sterkt nok, men hvor tannskaden ikke er så stor at en krone bør benyttes. Keramiske innlegg kan lages i for eksempel porselen hos en tanntekniker, eller så kan det fremstilles direkte på tannklinikken. Hos Oris Dental tilbyr vi såkalt CAD/CAM fremstilte kroner og innlegg, i både porselen- og hybridmaterialer, alt etter hvilke egenskaper som ønskes for den aktuelle tannen. Fyllingsinnleggets passform og anatomi tilpasses hver enkelt tann vha digitale hjelpemidler (CEREC) og farge velges før det freses ut av en kompakt blokk. Resultatet blir et fyllingsinnlegg med økt styrke og nydelig estetikk, som siden limes til tannen med tannfarget sement.

Fordeler:
 • Sterkt materiale
 • Godt egnet i områder med økt tyggetrykk
 • Mindre misfarging enn kompositt
 • Meget godt estetisk resultat
 • Vevsbesparende teknikk sammenlignet med kronebehandling
 • Sementeres til tannen
 • Kan lages helt ferdig på ett tannlegebesøk

Ulemper:
 • Høyere kostnad
 • Teknikksensitivt (krevende å legge).
 • Tidkrevende

Hvor lenge varer et keramisk innlegg?

Langtidsstudier viser lik eller bedre prognose på komposittfyllinger sammenlignet med fyllinger i amalgam, men er likevel avhengig av følgende faktorer for å sikre best mulige resultater:
 • Fyllingens størrelse og plassering på tannen: En liten fylling som er lett å holde ren kan forventes å holde lenger enn en stor fylling med vanskelig tilgjengelighet for renhold.
 • Kvalitet på gjenværende tann: Dersom det er lite emalje igjen på en tann, vil ikke fyllingen lime like godt til tannen.
 • Bittforhold: Gnissing eller pressing utsetter både tenner og fyllinger for store krefter og fyllingens levetid kan reduseres.
 • Renhold og kosthold: Forebygging av nye hull i tennene, vil øke fyllingens levetid.
 • Tannlegens tekniske ferdigheter: Utnytte komposittens egenskaper og slik lage en best mulig fylling.