Oris%20web%20materials-10
+47 22 83 82 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
akerbrygge@orisdental.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Spesialist i Endodonti – rotbehandlinger

Vår tannlege med spesialistutdanning i endodonti har etter fullført 5 års grunnutdannelse som vanlig tannlege tatt  en treårig videreutdannelse i rotbehandling og smerteutredning.  Spesialisten vil i samarbeid med henvisende tannlege søke å løse ditt problem. Aktuelle behandlinger vi henviser til spesialist i endodonti er tenner som av ulike årsaker kan være vanskelig å behandle. Det kan være trange kanaler, bøyde røtter, stifter i kanlene som er vanskelig å få eller det kan være ulike former for smerteutredninSpesialisten vil diskutere den aktuelle behandlingen med deg og du vil få et spesifisert kostnadsoverslag. Når du er ferdig behandlet hos oss vil din faste tannlege bli orientert om behandlingen du har mottatt. Videre behandling vil utføres hos din tannlege.

Hensikten med rotbehandling er å opprettholde tannens funksjon ved å fjerne betent og/eller infisert vev i rotkanalen, samt å forebygge videre spredning av infeksjonen til omliggende kjeveben. Basert på spesialistens undersøkelse av det aktuelle området og nødvendige røntgenbilder, presenteres diagnose, antatt prognose og behandlingsalternativer med kostnadsoverslag for pasienten. Selve behandlingen er i de aller fleste tilfeller smertefri. Effekten av bedøvelsen kontrolleres før utrensingen av rotkanalene påbegynnes. Det er vanlig at tannen kjennes litt øm noen dager etter behandlingen. I sjeldne tilfeller kan det inntreffe akutte symptomer, men dette vil ikke ha innvirkning på prognosen. Rotbehandling kan være både tidkrevende og vanskelig. Dette skyldes at røttene i mange tilfeller har flere kanaler, er bøyde eller kan ha forkalkninger som er til hinder for den desinfiserende utrensingen.
dentales_lysaker_9367x-1-1024x619
FHS_0122-1024x641