Oris%20web%20materials-10
+47 22 83 82 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
akerbrygge@orisdental.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Spesialist oral kirurgi og oral medisin

Oral kirurgi og oral medisin er en spesialitet godkjent av Den norske tannlegeforening. I tillegg til vanlig 5 årig grunnutdannelse som vanlig tannlege  må man ta en spesialistutdannelse  som går over minimum 3 år. 
FHS_0217-1-1024x697
FHS_0202-1-1024x683
Eksempler på oralkirurgisk behandling er operasjoner av visdomstenner, retinerte tenner, endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner, cystectomier, benoppbygninger (sinuslift, bentransplantat), transplantasjoner, bløtvevsplastikk, biopsier, behandling av slimhinnelidelser, kjeveleddslidelser og implantatbehandling. 

Faget oral kirurgi omfatter også behandling av tann- og kjeveskader, brud- og bløtvevsskader. Skadens eller defektens art og omfang avgjør om behandlingen kan gjøres ved en poliklinikk eller må gjøres ved en oralkirurgisk/kjevekirurgisk avdeling ved sykehus

For implantatkirurgi hvor det er refusjon fra Helfo må den kirurgiske delen av behandligen utføres av enten Spesialist i oral kirurgi og oral medisin eller spesialist  i periodonti.