Oris%20web%20materials-10
+47 22 83 82 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
akerbrygge@orisdental.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Bedøvelse

Bedøvelse brukes for å oppnå smertefrihet eller smertelindring i forbindelse med tannbehandling.

Ved hjelp av ulike teknikker er det mulig å sette bedøvelse helt uten at man kjenner noe. Nålene er blitt så tynne og med riktig teknikk er selve bedøvelsen blitt helt smertefri.
FHS_0202-1-1024x683
FHS_0008-1-711x1024

Ofte kan vi gi en overflateanestesi hvor vi påfører en bedøvelsesvæske eller gele utenpå slimhinnen slik at slimhinnen blir bedøvd og man ikke kjenner stikke . Deretter bedøves de ytterste lagene før de dypere. Bedøvelsen brer seg smertefritt noen milimeter for hvert trinn.

Teknikken krever tid og samarbeid mellom tannlege og pasient. I tillegg til tradisjonell bedøvelesessprøtye bruker vi også ved en del tilfeller en ny elektronisk bedøvelsessprøyte «The Wand». Bedøvelsen injiseres ved hjelp av elektronisk pumpe veldig  langsomt og med så lite trykk at man hverken kjenner selve stikket eller at bedøvelsen settes. Alt dette gjøres for at behandlingen skal bli så smertefri som mulig.  Dine egne ønsker sammen med tannlegens faglige skjønn, avgjør hvilken metode som skal brukes.

Det finnes ulike medikamenter som har forskjellige kliniske effekter, og tannlegen må velge den bedøvelsestypen som er best til den aktuelle behandlingen. Bedøvelse varer fra noen 10-talls minutter til flere timer.

Tåler alle bedøvelse?

De fleste tåler bedøvelse. Det er en veldig liten andel av befolkningen som er overfølsomme for de mest brukte bedøvelsesmidlene. For disse pasientene finnes andre sammensetninger. Hvis du allerede vet at du ikke tåler vanlige lokale bedøvelsesmidler, er det viktig at du på forhånd opplyser oss om det. Når tannlegen blir informert, kan det brukes alternative sammensetninger slik at du fortsatt kan oppnå fordelene ved bedøvelse.
fhs 0217-1-1024x697

Behøver jeg å få bedøvelse, og når bør jeg bli bedøvet?

Å få bedøvelse er et fritt valg, men tannbehandling kan være forbundet med så mye ubehag at det gjør behandlingen vanskelig å gjennomføre for både tannlegen og deg selv. Når du ikke har smerter under behandlingen oppleves den som vesentlig mer behagelig.

Er det planlagt større operative inngrep, vil det være mest hensiktsmessig å få det utført under lokalbedøvelse både med tanke på smerte, men også for operasjonsområdet som vil blø mindre pga. innholdet av adrenalin i bedøvelsesvæsken.

Etter inngrepet vil de første postoperative (etter operasjon) symptomer som smerter og ømhet minskes, for bedøvelsen går normalt ut først etter noen timer. Inntak av smertestillende medisin kan nå overta. Dette er viktig for tilhelingen, da den medfølgende anspenthet ved smerter forringer helingsprosessen.

Hvilke bivirkninger og komplikasjoner kan det være ved bedøvelse?

Alvorlige bivirkninger og komplikasjoner er ytterst sjeldne ved lokalbedøvelse. Det er vanlig å kjenne en lett ømhet i det området der hvor tannlegen stakk.

Hvor lang tid varer bedøvelsen?

Varigheten avhenger av dose og styrke av bedøvelsesmidlet, og hvor presist tannlegen har hatt mulighet for å sette bedøvelsen. Det kan være anatomiske forhold som gjør det vanskelig å legge den, men det hører til sjeldenhetene. Infiltrasjonsbedøvelse holder litt kortere enn ledningsanalgesi. Narkosens varighet styres av narkoselegen.