Oris%20web%20materials-10
+47 22 83 82 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
akerbrygge@orisdental.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Bedre på fag og utstyr

Tannbehandling fra ORIS Dental Aker Brygge
For noen er tannhelse et yrke, for oss er det en livsstil. Vi jobber kontinuerlig for å holde oss oppdatert på den faglige fronten, og er én av få som jobber systematisk med å videreutvikle fagkunnskap og praktisk kompetanse på og mellom alle stillingsnivåer gjennom en fag- og kompetanseplan. Eksterne kurs i inn- og utland suppleres med intern erfaringsutveksling, fagmøter og samtreningsøkter – for å gi deg som pasient behandling av høyeste kvalitet. Videre har vi mye nytt og avansert teknisk utstyr som er med på å gi fordeler til deg som pasient, enten ved bedre diagnostikk (CT skanner), mer effektiv behandling (ny porselenstann på dagen) og mindre smerte (laserbehandling) eller behandling i full narkose.

Visjon

Moderne tannbehandling er et fag i konstant utvikling – medisinsk og utstyrsmessig. Dette betyr at vi med oppdatert fagkunnskap, nytt teknisk utstyr og evnen til å bruke dette riktig kan gi pasientene våre stadig bedre diagnostikk og behandling. Fordi vi er genuint interessert i faget vårt bruker vi mye tid og ressurser på å holde oss oppdatert og videreutvikle kontakten med ledende miljøer rundt om i verden. Vi deltar aktivt i utviklingen og mener dette gjør oss bedre egnet til å ivareta deg som pasient. Faget vårt stagnerer aldri – det vil heller ikke vi!

Teknisk utstyr

Det er stor utvikling i medisinsk teknisk utstyr internasjonalt, også innen tannhelsefaget. Idag kan vi behandle kariesangrep og mye mer med laser (i mange tilfeller uten smerte), vi kan fjerne en skadet tann og lage ny med «fresemaskin» mens du venter for deretter å sette denne inn i munnen din samme dag, og mye mer. Vi har kjøpt dette utstyret på våre klinikker fordi det gir deg som pasient fordeler, enten fordi vi kan redde mer av det friske tannvevet ditt, redusere smerte og ubehag, øke komfort og bekvemmelighet, og/eller tilby helt nye typer behandling som få andre kan.

Kompetanse

Kompetanse betyr mer enn å tolke røntgenbilder! Vi rekrutter dyktige medarbeidere og er én av veldig få selskaper som jobber strukturert og systematisk med utvikle kompetansen på og mellom alle stillingsnivåer. Videre jobber vi i faste team (tannlege, tannpleier, tannhelsesekretær) som gjennom diagnostiske diskusjoner og samtrening løfter hverandre for å kunne gi deg den mest optimale behandling av ypperste kvalitet – hver gang.

Ferdigheter

God diagnose og avansert teknologisk utstyr er halve jobben, resten består av godt håndlag og praktisk erfaring. Vi jobber mye med å utvikle våre ferdigheter, med hyppig deltakelse i praktiske kurs innen- og utenlands, og samtrening og erfaringsutveksling i og mellom teamene på våre klinikker. Vi har utviklet «best practice» prosedyrebeskrivelser for hver behandling – dette gir et godt grunnlag for å heve og kvalitetssikre standarden på behandlingene vi utfører på deg.